Setkání tajemníků měst a obcí

23.10.2016 | Sdílet

XXXII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 

Termín: 23. – 25. říjen 2016
Místo konání: Společenský dům - INGO Casino Františkovy Lázně
(http://www.frantiskovy-lazne.cz/spolecensky-dum-ingo-casino/d-96430)
 

Milé kolegyně, vážení kolegové,
vážení hosté a naši obchodní partneři,

dovoluji si Vás tímto jménem organizačního týmu, výkonné rady a předsednictva STMOÚ ČR pozvat na XXXII. členskou schůzi a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR.

Hlavní témata semináře:

Aktuální informace Ministerstva vnitra ČR

- připravovaná legislativa, aktuální problematika
- metodická pomoc, poznatky z kontrolní činnosti

Veřejné zakázky

- nový zákon o zadávání veřejných zakázek, dopady do praxe
- lektor – zástupce MMR 

Zřizování dětských skupin a mikrojeslí

- výhody zřízení dětských skupin a mikrojeslí pro obce jako zaměstnavatele a posílaní komunitního života
- lektoři – zástupci MPSV

Vzdělávání ve veřejné správě

- vzdělávání, ZOZ a další aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha
- lektor – ředitel Institutu pro veřejnou správu Praha

Veřejné opatrovnictví

- práva a povinnosti veřejného opatrovníka, metodika, sankce
- lektor – zástupce MV / MPSV

Pracovněprávní problematika ÚSC

- lektor – Mgr. Kristina Chrástková

případně další témata dle aktuálnosti a potřeby

 

Ing. Ivo Bělonohý
jednatel STMOÚ ČR
e-mail: seminar@mmdecin.cz

Akce byla organizována v součinnosti s Víno a umění, z.s., kdy bylo mimo jiné zajištěna ochutnávka kvalitních vín s výkladem sommeliéra.

ČKBK Logo