Pracovní cesta v Ústeckém kraji 1. února 2017

01.02.2017 | Sdílet

Ve středu 1. února 2017 se uskutečnila pod záštitou pana Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí České republiky, celodenní pracovní cesta do Ústeckého kraje se záměrem projednat za účasti zástupců Ústeckého kraje, představitelů městských a obecních úřadů, sociálních partnerů a dalších významných institucí ČR možnosti rozvoje regionálního cestovního ruchu v ČR. V několika lokalitách proběhla diskuse za účasti představitelů měst s obcí Ústeckého kraje a byly společně za účasti zástupců Ústeckého kraje definovány záměry dalšího postupu v oblasti regionálního cestovního ruchu a regionálních produktů.

V Roudnici proběhlo seznámení s problematikou Roudnice a Řípu a následná diskuse za účasti starosty... 

V Roudnici proběhlo seznámení s problematikou Roudnice a Řípu a následná diskuse za účasti starosty Vladimíra Urbana z Roudnice nad Labem...

Na závěr bylo formulováno společné stanovisko:

Představitelé zaměstnavatelů, odborů , měst a obcí a dalších státních, oborových a expertních organizací ČR vnímají nutnost vytvoření udržitelného integrovaného systému regionálního cestovního ruchu zaměřeného na zážitkový turismus a regionální produkty, který musí být vertikálně provázán od poskytovatelů služeb přes destinační management na lokální a krajské úrovni až na profesionálně zajišťovaný systém kvality a partnerství na národní úrovni. Cílem je regionální ekonomický růst a rozvoj v sociální oblasti.