Česká centra

Web: http://www.czechcentres.cz/

Adresa: RYTÍŘSKÁ 539/31, PRAHA 1

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.

Galerie Českých center spolupracuje se zahraničními kulturními instituty působícími v ČR, představuje zahraniční umělce, galerie a instituce na reciproční bázi a prezentuje projekty, které Česká centra realizují v zahraničí. V Rytířské ulici vytváří prostor vzájemného setkávání a propojování kultury, kreativity, národní identity, ale také obchodu a proexportních aktivit naší země. Nabízí prostor začínajícím i renomovaným umělcům, kreativním startupům i tradičním obchodním značkám, turisticky atraktivním místům i méně známým lokalitám.