Galerie U Betlémské kaple

Web: www.galerieubetlemskekaple.cz

Galerie se zaměřuje na české poválečné umění – především na Skupinu 42, poválečný surrealismus, abstraktní umění 60. let, konstruktivismus a současné umění. Naše výstavy prochází napříč uměleckými generacemi a vždy vyjadřují umělecký názor, který nás osobně oslovuje a naplňuje.