Mělnické vinařství Kraus

Web: www.vinarstvi-kraus.cz

Rodinná firma Mělnické vinařství KRAUS sídlí ve městě Mělník, proslulém městě vína, ležícím nad soutokem řek Labe a Vltavy. Historie pěstování révy tu v okolí sahá až do roku 892. Na staroslavnou tradici navázali v roce 1990, kdy Doc. Ing. Vilém Kraus, CSc. založil na Mělníku nový vinařský podnik „Vinařský dům Bacchus“. Tento podnik se zaměřoval na produkci štěpovaných sazenic révy vinné a výrobu sudového vína. Postupně se dařilo získávat do vlastnictví  další vinice a jejich plocha se rozšiřovala. Vilém Kraus nejmladší odešel v roce 1994 studovat vinařství do Německa, studia ukončil v roce 2001 jako technik pro vinohradnictví a sklepní hospodářství se státní zkouškou. Když se vrátil ze studií do rodinného podniku, začal se věnovat vinohradnictví, dále rozšiřoval plochu vinic, utvářel jejich odrůdovou skladbu a po smrti otce přebral řízení celého podniku. Již při výběru místa pro vinici ctí historii a zkušenosti těch, co zde pracovali a žili před nimi. Vysazují jen odrůdy typické pro region, sázejí na autentičnost mělnické lokality a vinice v této shodě pak dávají ze sebe to nejlepší. Dobré víno se dá vytvořit ve sklepě, ale vynikající vína tvoří terroir, rozumné hospodaření ve vinohradu a tím vyvážený růst révy, s podporou moderního a šetrného zpracování zdravých hroznů. Postupně se produkce rozšířila o lahvovaná vína, která si již dobyla svoje místo na trhu a jsou velmi dobře hodnocena zákazníky i odbornou veřejností.   Dnes v Mělnickém vinařství Kraus pracuje společně Vilém Kraus s manželkou Alenou a jeho matka Ing. Danuše Krausová řídí výrobu štěpovaných sazenic révy vinné.