VINESELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Web: www.michlovsky.com

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se řadí k předním českým odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích vinařských soutěží, ze kterých, a nejen z nich, jeho vína přiváží mnohá a často ta nejvyšší ocenění. Ve své bohaté profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým (houbovým chorobám, škůdcům), abiotickým činitelům (mrazu, suchu) a jejímu pěstování. Miloš Michlovský patří v současnosti k nejvýznamnějším šlechtitelům révy vinné u nás. V roce 1994 zprivatizoval Šlechtitelskou stanici vinařskou v Perné. Hlavními směry šlechtitelské činnosti je tvorba nových odrůd révy vinné se zvýšenou rezistencí a udržovací šlechtění. V období od roku 1946 do roku 1989 zde byly vyšlechtěny bílé moštové odrůdy Pálava a Aurelius. V roce 2001 je doplnily odrůdy Agni, Ariana, Lena a následně odrůdy se skupinovou rezistencí Malverina a Laurot. Další nová rezistentní odrůda Rinot byla zaregistrována v roce 2008. V roce 2010 pak byly zaregistrovány odrůdy Nativa a Savilon a v roce 2012 odrůda Vesna. Následně pak byla registrována rovněž nová odrůda Medea (2014). V oblasti vinohradnictví vyvíjí technologie zaměřené na výrazné zhuštění počtu jedinců ve vinohradě. Od roku 2004 jiné vinice než s počtem více jak 10 000  keřů na 1ha nevysazuje. Podle něj jen velmi husté spony, které nutí kořeny růst do hloubky, jsou zárukou vysoké kvality a opravdového terroir. Ve společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. založené v roce 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem. Trvale vysoká kvalita a chuťová odlišnost vín i nezaměnitelná adjustáž lahví podepsaných  Milošem Michlovským otevřely cestu do specializovaných prodejen, špičkové gastronomie a na stoly vybraných zákazníků